Ce este psihoterapeutul?

Psihoterapeutul este o persoană care are studii de psihologie, eventual studii universitare aprofundate, iar pe lângă acestea, a finalizat un program de formare în psihoterapia de o anumită orientare (adleriana, gestaltista, cognitiv-comportamentala, etc.) Psihoterapeutul funcţionează numai în baza unui atestat de liberă practică în psihoterapie, eliberat de Colegiul Psihologilor din România. Astfel, este un furnizor de servicii profesionale, şi anume, psihoterapie.

Fără îndoială că obiectivul major al psihoterapiei constă în realizarea unor schimbări ale personalităţii pacientului care să-i permită o mai bună adaptare faţă de sine şi faţă de lume. Aşadar, obiectivul psihoterapiei constă în realizarea unei sănătăţi mintale înalt calitative, capabilă să asigure realizarea maximă a potenţialului uman al individului (Birsanu, 2014).
Nu trebuie să ne speriem de formularea diferită, cea de “pacient”, acesta fiind doar beneficiarul serviciilor de psihoterapie.

La începutul şedinţelor, psihoterapeutul şi pacientul vor fixa aspecte, cum ar fi: numărul de şedinţe (cu aproximaţie), durata unei şedinţe, costul şedinţelor, frecventa acestora şi ii va fi prezentat spaţiul de desfăşurare a psihoterapiei. Psihoterapia va începe cu motivul pentru care s-a prezentat persoana la psihoterapeut. Apoi, psihoterapeutul şi persoana în cauză vor lucra împreună, prin tehnici atent aplicate de psihoterapeut, în vederea rezolvării problemei cu care pacientul a venit.

Atenţie!
  • Toţi psihoterapeuţii trebuie să fie înregistraţi şi atestaţi de Colegiul Psihologilor din România;
  • Psihoterapeuţii nu vând produse, cum ar fi: medicamente, ceaiuri, obiecte diverse, etc.
  • Psihoterapeutul nu intra în alte relaţii cu pacientul, ci doar în relaţia terapeutică.
  • Psihoterapeutul nu primeşte atenţii, cadouri!
  • Psihoterapeutul nu menţine pacientul în psihoterapie mai mult decât este necesar pentru buna evoluţie a acestuia.