Ce este un psiholog?

Un psiholog este o persoană care a absolvit cel puţin facultatea de psihologie, opţionale fiind studiile universitare aprofundate (masterat, doctorat, etc). Este o persoană care profesează în baza unui atestat de liberă practică, eliberat de Colegiul Psihologilor din România şi funcţionează atât în sistemul de stat, cât şi în cel privat. Psihologul, în funcţie de specializare, este necesar în DGASPC-uri, în şcoli, grădiniţe, ONG-uri, spitale, multinaţionale, policlinici, armată, institute de cercetare, etc.

Dacă este să ne referim la psihologul clinician care funcţionează având cabinet individual de psihologie, putem spune că acesta are atribuţiile următoare:
  • Evaluare clinică şi psihodiagnostic – psihologul poate urmări mai multe aspecte în evaluarea sa: cognitive, ce ţin de personalitate, de comportament, elemente de patologie, dezvoltarea psihologică, etc. Evaluările pot fi necesare în mai multe situaţii: pentru Comisia de Evaluare a Persoanelor cu Handicap, în instanţă, evaluare cerută de părinţi pentru a vedea stadiul dezvoltării copilului, etc.
  • Intervenţie/ asistenţă psihologică. Aceasta se referă la educaţie pentru sănătate, prevenţie, consiliere, terapie suportiva, dezvoltare personală, intervenţie pentru persoanele cu nevoi speciale, terapii de scurtă durată, consiliere într-o situaţie medicală, etc.
  • Cercetare. Psihologul extinde cunoştinţele din domeniul psihologiei, elaborând cercetări ştiinţifice care au la baza aplicarea testelor psihologice, alegerea unui eşantion reprezentativ din populaţie, interpretarea rezultatelor, folosirea rezultatelor pentru optimizarea intervenţiei psihologice.
  • Educaţie şi training. Psihologul, conform specializării, poate susţine workshop-uri.
Un psiholog are în mod necesar cunoştinţe din domeniile: psihodiagnostic şi evaluare, psihologie clinică, elemente de psihologie medicală, psihologia sănătăţii, consiliere şi psihoterapie, psihiatrie şi/sau psihopatologie, psihologia dezvoltării.

Atenţie!
  • Psihologul funcţionează după un cod etic care are reguli clar formulate!
  • Psihologul este un prestator de servicii, aşadar încasează o sumă de bani pentru serviciile sale, cel puţin atunci când funcţionează în cabinetul individual de psihologie.
  • Psihologul nu lucrează cu vecini, prieteni, membri din familie, ci îi trimite la alt psiholog!
  • Psihologul este diferit de psihiatru, aşadar nu este un medic!
  • Psihologul nu eliberează reţete!
Discuţia cu un psiholog este întotdeauna orientată către un rezultat menit să ajute clientul în funcţie de scopul cu care se prezintă la cabinet.